Privacy policy

Dina personuppgifter

Denna policy beskriver hur Wireline AB och webbsidan SwedishHost.se (nedan hänvisad som "vi" eller "oss") samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Genom att vara transparenta med hur vi hanterar personuppgifter så ämnar vi skapa och behålla förtroende hos våra användare och kunder.

All hantering av personuppgifter görs utefter de uppsatta lagar och regelverk som gäller i Sverige och EU (PUL och GDPR).

Insamling av personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig som användare och kund så måste vi i vissa fall samla in uppgifter om dig. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Dessa behövs för att vi ska kunna följa de lagar och regler som gäller i Sverige och EU samt för att vi ska kunna producera de tjänster du använder på ett säkert och användbart sätt. De uppgifter vi samlar in som anses vara personuppgifter är e-post, användarnamn (en. "Nickname") och IP-address.

Utöver detta kan användaren själv ange ytterligare identifierbar information på sin profil antingen vid registrering eller efteråt. Denna användarskapade information kan bli en personuppgift om angiven som innefattar då adress, telefonnummer, födelsedatum och namn. Att ange denna information är frivilligt och inget krav för att vara kund hos oss och nyttja våra tjänster.

Behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter, till exempel för att säkerställa drift och support av våra tjänster.

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar av tjänsterna för att din tjänst ska fungera så bra som möjligt. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster eller vid felavhjälpning.

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel e-post och via vår webbsida. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov internt inom bolaget för att kunna förbättra vår kommunikation med dig som kund.

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster, produkter och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier eller annat missbruk av tjänst.

Barn under 13 år

Swedishhost riktar sig inte till barn under 13 år. (I vissa länder kan striktare åldersgränser gälla.) Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år där målsmans tillstånd inte givits. Om du är under åldersgränsen, använd inte tjänsten och dela inte några personuppgifter med oss. Om du är förälder till ett barn under åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till SwedishHost utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss på privacy@wireline.se.

Hur vi kommer använda din information

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge vi behåller din information

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i enlighet med bokföringslagen, därefter kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den eller tar bort ditt konto.

Så länge ditt konto är aktivt så behåller vi dina personuppgifter. Skulle du vara inaktiv i ett år så tas ditt konto och dina personuppgifter, förutom de uppgifter vi måste spara för redovisning, bort automatiskt. När dina uppgifter tas bort så lagras de kvar i backuper i 3 månader innan de försvinner helt. Ett konto som inte aktiverats tas automatiskt bort efter 30 dagar.

Med vilka vi delar din information

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av vår personal i Sverige. Ingen tredje part, utöver de som listas nedan, har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Knappar och länkar för delning i sociala media

Denna webbplats använder knappar för delning i sociala media. Genom att klicka på dessa knappar kan du dela innehåll via sociala nätverk som exempelvis Facebook eller Twitter. När du använder någon av dessa knappar, kan den sociala nätverkssajten placera en cookie på din dator. Detta kan vara en tredjepartscookie som fastställts av den sociala nätverkssajten. Om du har några frågor om användningen av dessa cookies från tredje part, bör du kontrollera den aktuella sociala nätverkssitens policy för detta.

Betalningsväxlar

När en användare eller kund genomför en betalning hos oss så går detta via en betalningsväxel. Detta är en tredje part som hanterar och genomför betalning från användarens personliga konto in till oss och därtill låter oss upplåta tjänst till användaren.

De betalningsväxlar som vi använder oss utav är följande:

Dessa kan komma att hantera personuppgifter hos dig som användare och är därmed ansvariga för hur dessa hanteras vid en betalning. För att läsa mer kring vad deras policy för personuppgifter är så klicka på länkarna ovan och navigera vidare till deras integritetspolicy.

Hur man kan avböja användningen av Cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Men om du gör det så kan du inte logga in på vår sida.

Personuppgifter när vi agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Wireline AB agerar personuppgiftsbiträde regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.
Till exempel om du är återförsäljare av våra tjänster där dina kunders beställningar och data lagras och behandlas på våra servrar.

Var vi lagrar din information

All din information lagras i våra datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Dina rättigheter och hur du använder dom

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller såsom bokföringslagen.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan part, antingen ett annat företag eller till dig.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller att kontakta oss via e-post.

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Uppdateringar av policyn som anses vara av större väsentlighet för dig som användare kommer att kommuniceras ut via antingen e-post eller annat sätt som gör dig medveten om förändringarna. Mindre förändringar kan ske utan någon annan kommunikation från oss än att denna policy har förändrats. Det är därför viktigt att du som användare håller dig uppdaterad genom att läsa igenom denna policy regelbundet om det skett en uppdatering. Denna policy uppdaterades senast den 25 April 2018.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Wireline AB
Prästgårdsgränd 2
125 44, Älvsjö
E-mail: privacy@wireline.se